Spilleplan

Hvordan spiller man Stor Banko

Rækkefølge:

Lotteri bliver trukket straks efter det er udsolgt, senest kl. 18.15.

Vi starter med fødselsdage, husk sygesikringskort/sundhedskort. 

Kl. 18.30 starter Opvarmningspil: Det er blå plader, man kan her selv vælge, om man vil duppe eller lægge brikker på, dupper man er det min. 6 plader, lægger man brikker kan man købe fra en og opefter, det er tre spil med 1. rk., 2. rk. & 3. rk.

Man starter med at krydse af på MAXI pladerne på i opvarmningspillet og hver gang der er banko, på en to og tre rækker, der er 3 farver blå, gul og hvid, krydses i alle spil undtaget når vi spiller 75 bingo plader. Vi spiller først om en række så er det to rækker og til sidst hele pladen, er der ikke nogen der har krydset hele pladen af fortsætter vi med at spille på pladen til der er en der har banko

Start Spil: der står START SPIL på pladen, det er helt almindeligt banko 1 rk., 2 rk., og hele pladen. man har alle numrene én gang, der er bare lagt forskellige farver under tallene. Der er 3 farver på pladen 2 gange af hver farve, man spiller på alle farverne på én gang, det er den farve man har banko på, der afgør størrelsen på gevinsten. (kun duppeplader)

Blokspil: en blok svare til 6 plader, som man spiller på 20 gange 1.rk, 2.rk & 3. rk.,( = med 60 spil ) det er bare en ny plade hver gang et nyt spil starter, man slipper for at lægge brikker på, idet man dupper på pladen. Efter spil 1, smider man den første side ud og så starter vi på spil 2, der står spil 1, spil 2, osv. på hver plade. Tager man 2 blokke og ligger ved siden af hinanden, er det som at spille på 12 plader. Det er som sagt bare meget lettere at duppe. Man må også gerne spille på almindelige plader hvor man ligger brikker på, minimum plader er 6 herefter, kan man selv bestemme om man vil have 7, 8 osv. Men dette er kun muligt, hvis man ligger brikker på.

Hver gang der er banko på fuld plade i Blok-spil, trækkes 6 kort, det gælder om, at fylde hele kortet.

Efter spil nr. 9, spiller vi Jackpot, er man heldig at have en række på eller under 9 nr. Udløser det kr. 5000,- på hvid plade og kr. 2500 på grøn plade. På fuld plade er det altid kr. 5000,- på hvid og kr. 2500 på grøn plade. (kun duppeplader)

Herefter går vi tilbage til blokspil.

Efter spil 13, ca. Kl. 20.20, holdes der ca. 20 minutters pause.

Kl. 20.40

starter vi Farvefem Bingo: Er en bingo plade med 3 farver fordelt på 3 felter (farven står under pladen), også her er det feltets farve man får Bingo/Banko i der er afgørende for gevinstens størrelse. Man spiller alle 3 felter på én gang. Vi spiller først én række, så 2 rk., 3 rk., 4 rk. og så hele pladen. Det er kun vandrette rækker.

Det er en plade med alle numrene 1 til 75, det vil sige, at man har alle numrene én gang.(kun duppeplade)

Terning Spil: det er lyserøde plader, her kan man kun duppe det er ét spil på 1. Rk. får man et bæger med 2 terninger, det der bliver slået bliver ganget med 100, 2. rk. her får man et bæger med 3 terninger & 3. rk. får man et bæger med 4 terninger. (Kun duppeplade)

Efter terning spil, går vi tilbage og spiller Blokspil.

Efter sidste Blokspil trækker vi lod på betalings bonnerne. 

Sorte Bolde: Inden vi starter med spillet er der en gæst der trækker 3 bolde i en pose på disse bolde er der bingo nr. på. Får man banko på et af disse nr. Uanset om det er på en, to, tre, fire eller fem rk. får man kr. 1000,- hvis der ikke der er nogen der har banko, på et af disse nr. vil det være almindelig udbetaling, så vil der næste gang vi spiller, blive lagt en bold mere i dvs. vi trækker 4 bolde ligger kr. 100 mere i puljen og så fremdeles dette gør vi op til 7 bolde = kr. 1700,-. Der kan kun udbetales en bold pr. Spilleaften.(kun Duppeplade)

Slutspil: der står SLUT SPIL på pladen.

Det er helt almindeligt banko spil 1 rk., 2 rk., og hele pladen. Man har alle numrene én gang der er bare lagt forskellige farver under tallene. (Se Startspil – det er det samme)

Vi forventer at være færdige ca. 21.50 – 22.00

Til orientering indeholder en pladepakke følgende:

6 plader

1 startspil

1 farvefem bingo

1 sortebolde

1 slutspil

Pakken koster kr. 160 på hvide plader eller kr. 80,- på grønne plader (halv pris halv gevinst)

Man kan godt købe en grøn pladepakke og en hvid pakke,

MEN man kan ikke købe en grøn pladepakke og ligge ekstra hvide plader til. Køber man grøn pakke skal det være grønne plader man køber hvis man ønsker at spille på mere end 6 plader, det samme gælder for de hvide.

Køber man en pakke og ønsker en startspil mere ud over den der er i pakken koster de kr. 25 pr. Stk.

Der kan købes ekstra startspil, slutspil, sorte bolde og farvefem bingo disse koster kr. 25 ,- for 6 plader.

Ud over pakken – kan man tilkøbe følgende:

Opvarmningspil til kr. 10,-pr. Enkelt blå plader

Terningspil kr. 40,- rosa plader

Jackpot kr. 70,- for den hvide og kr. 35,- for den grønne

Maxi plader:

Grøn kr. 20,-

Gul kr. 40,-

Hvid kr. 60,-

Vi skal nok forvente en opstarts fase, hvor man lige skal lære det hele, hvilket kan give lidt forsinkelser.

Endvidere er ovennævnte vejledende, og vi skal ved samme lejlighed gøre opmærksom på, at vi ikke hæfter for eventuelle slå eller skrivefejl, endvidere kan foreningen lave ændringer undervejs. Det der er skrevet er sådan nogenlunde i hovedtræk rækkefølgen hvordan spillet afvikles.

Bankoforeningen Trekløveren ønsker Held & Lykke

Byens Bedste Bankospil